CEL DZIAŁANIA ORGANIZACJI Fundacja Polska Dzisiaj

 • 1. Promocja postaw demokratycznych i wspierania mniejszości narodowych poprzez wydawnictwo “Polska Dzisiaj”.
 • 2. Pomoc wszystkim słabym i potrzebującym.
 • 3. Wspieranie instytucji zajmujących się pomocą społeczną i opieką zdrowia oraz promocja profilaktyki zdrowotnej.
 • 4. Promowanie i wspieranie małej, prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju.
 • 5. Pomaganie firmom i osobom chcącym stosować nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania.
 • 6. Pomaganie firmom i osobom prowadzącym badania nad nowymi technologiami, chcącym wdrażać i stosować nowe technologie oraz idee.
 • 7. Kształtowanie przedsiębiorczości i samodzielności.
 • 8. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu wszelką pomoc osobom, które zamierzają samodzielnie otworzyć własną działalność gospodarczą.
 • 9. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmami w kraju i zagranicą.
 • 10. Pomoc prawna dla firm, organizacji, stowarzyszeń oraz ludności.
 • Władze: prezes fundacji Zykfryd Sternicki tel: 664-427-490 (tłumacz przysięgły języka niemieckiegi i hiszpańskiego, biegła znajomość języka chińskiego)

  Rada fundacji: Jarosław Konaszewski